Договір публічної оферти сайту  https://uamoto.com

  За цим Договором одна сторона Користувач-продавець надалі Продавець або Користувач-автор оголошень надалі Автор з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Користувач-покупець надалі Покупець з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів, та Послуг розміщених у відповідних розділах Cайту або інформаційною пропозицією Автора Покупцю, через розміщене на Cайті оголошення. 

  Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів чи Послуг за допомогою Cайту, Автори, що мають намір розміщувати інформаційні оголошення на Cайті та Покупці при ознайомленні з інформаційними оголошеннями або придбанні Товарів чи Послуг, зображення  та опис яких розміщені на відповідних сторінках Cайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем або Автором і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Перегляд оголошень та /або оголошень із Товарами та Послугами у відповідних розділах Cайту із послідуючим наміром придбати товар чи послугу означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець підтверджує повне ознайомлення із  оголошенням і приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення контакту із Продавцем або Автором та узгодження із Продавцем або Автором усіх умов як от: вартості Товару чи Послуги, наявності Товару, можливості здійснення Послуги та відповідності опису в оголошенні на Веб-сайтіумов оплати та термінів доставки і виконання, а також  достовірності інформації в оголошенні. Із моменту набуття чинності Договору Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару чи Послуги та даний Договір діє до моменту отримання Покупцем Товару чи Послуги від Продавця або Автора і повного розрахунку з Продавцем.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

1.5. Cайт не несе відповідальності за зміст оголошень, розміщених Продавцями та Авторами. Вся відповідальність за заподіяну будь-кому матеріальну або моральну шкоду чи порушення авторських прав, в результаті розміщення Продавцем або Автором оголошення на Cайті, покладається виключно на Продавця або Автора. Cайт не здійснює перевірку достовірності інформації викладеної Продавцем або Автором в оголошеннях. Cайт закликає кожного Покупця діяти в межах здорового глузду та самостійно перевіряти достовірність оголошення.

1.6. Сторони укладають Договір виключно безпосередньо між собою. Таким чином, Cайт не приймає участі у Договорі, а тільки надає доступ, після реєстрації шляхом заповнення відповідних полів, до сукупності веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет під одним доменним іменем uamoto.com, для розміщення оголошень.

 

2.    ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті http://uamoto.com, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців та Авторів, що розмістили пропозицію щодо придбання Товару чи Послуги або оголошення, зображення та опис яких розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Сайт» - сукупність веб-сторінок, доступних в мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям uamoto.com, доступних до безоплатного перегляду, реєстрації та умовно безкоштовного розміщення оголошень необмеженому колу осіб.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця або Автора щодо придбання Товару або Послуги чи ознайомлення із оголошенням, зображення та опис яких розміщено на Сайті, шляхом узгодження із Продавцем або Автором усіх умов як от: вартості Товару чи Послуги, наявності Товару, його відповідності опису в оголошенні на Сайті, а також умов оплати та термінів доставки, достовірності викладеної в оголошенні інформації.

«Товар» - предмет торгівлі (транспортний засіб, виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Сайті  розміщена пропозиція Продавця.

«Послуга» - цілеспрямована оплачувана діяльність Продавця, результатами якої може скористатись Покупець. 

«Оголошення» - сукупність тексту із вказанням опису, контактних та адресних даних та / або фотографій, розміщених у відповідних полях на Веб-сайті. Носить виключно інформаційний характер, як от: розміщення інформації про місцезнаходження та контактні дані магазину, підприємства чи організації, опис діяльності із можливим вказанням вартості оплачуваних послуг. До оголошень також слід відносити оголошення, що чітко відповідають категоріям Мотосалон, Мотошкола, Мото СТО, Мотопрокат, Мотоклуби, Календар мотоподій, У розшуку, Робота.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала Сайт та має намір придбати той чи інший Товар або Послугу.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, що зареєструвалась на Веб-сайті, яка є власником чи розповсюджувачем Товару або Послуги та за допомогою розміщених ним (Продавцем) на Сайті оголошень має намір їх продати.

«Автор» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, що зареєструвалась на Сайті, яка адресує оголошення необмеженому колу осіб або діє в якості організатора або члена або керівника зареєстрованої, у встановленому Законодавством порядку, некомерційної та / або неприбуткової організації чи спільноти.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

 

3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар шляхом узгодження із Покупцем усіх умов як от: вартості Товару чи Послуги, наявності Товару, можливості надання Послуги, їх відповідності опису в оголошенні на Сайті, а також умов оплати та термінів доставки, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Автор гарантує, що розміщене ним на Сайті оголошення носить виключно інформаційний характер та не передбачає отримання прямої грошової вигоди для Автора, а також не порушує права третіх осіб.

3.4. Сторони підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.5. Продавець або Автор підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на надання Послуг, виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару чи Послуги або неправдивості викладеної в оголошенні інформації.

 

4.    ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ АБО АВТОРА

4.1. Продавець або Автор зобов’язані:

- Виконувати умови даного Договору

- Виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця

- Передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту

- Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі

- Перевірити якість та належність виконання Послуги

- Розміщувати  в оголошеннях виключно правдиву та достовірну інформацію 

4.2. Продавець або Автор має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору   

 

5.    ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

- Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- Ознайомитись з інформацією про Товар чи Послугу в оголошенні на Сайті 

- Перевірити інформацію про Товар чи Послугу в оголошенні на Сайті 

- При отриманні Товару у особи чи організації, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки.

- У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підтвердити особа чи організація, яка здійснила його доставку Покупцеві.

- Перевірити якість та належність виконання Послуги Продавцем

- Самостійно перевіряти отриману інформацію із оголошення

5.2. Покупець має право:

- Переглядати оголошення про Товари чи Послуги на сторінках Сайту

- Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

6.    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно робить замовлення у Продавця шляхом узгодження із Продавцем усіх умов як от: вартості Товару чи Послуги, умов та термінів виконання Послуги, наявності Товару, їх відповідності опису в оголошенні на Сайті, а також умов оплати та термінів доставки зателефонувавши за номером телефону, вказаному в оголошенні про Товар чи Послугу у відповідному розділі Сайту.

 

7.    ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна договору для кожного окремого Товару чи Послуги визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту. 

7.2. Вартість Товару чи Послуги може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару або Послуги.

7.3. Покупець може оплатити Товар чи Послугу наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в наданому Продавцем рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

2) накладним платежем при отриманні Товару в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

 

8.    УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує Товар чи Послугу особисто. 

8.2. При доставці Товарів в інші міста України чи на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається до Продавця. Оплата за послуги повернення Товару для Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його узгодження умов повернення Товару із Продавцем із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

8.5. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця вказаними у відповідному оголошенні про Товар чи Послугу на Сайті.

 

9.   УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк  не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень Законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється шляхом узгодження усіх умов повернення із Продавцем з урахуванням правил та умов Компанії-перевізника які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.

9.3. У випадку наявності недоліків утовару при отриманні, Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

9.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. 
 До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12. ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ  

12.1. Продавець або Автор  - фізична, або юридична особа, яка розміщує оголошення на Сайті.

12.2.  Покупець - фізична, або юридична особа, яка має намір придбати Товар чи Послугу або ознайомитись з інформацією із оголошення на Веб-сайті, розміщеного Продавцем або Автором.

12.3. Сайт надає добросовісним Продавцям, Авторам та Покупцям право розміщувати (публікувати) та переглядати оголошення у бажаних категоріях.

12.4. Подаючи оголошення на Сайті Продавець або Автор погоджується з даними правилами публікації  оголошень та підтверджує ознайомлення із Договором публічної оферти.

12.5.  Користуючись Сайтом, Покупець підтверджує ознайомлення із  Договором публічної оферти.

12.6. Усі матеріали, додані Продавцем або Автором на Сайт, стають власністю Сайту і адміністрація Сайту отримує право використовувати усі тексти і медіа матеріали для власних потреб.

12.7. Вся відповідальність за вміст оголошень в повному об'ємі накладається на Продавців або Авторів оголошень.

12.8. Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти і редагувати оголошення без повідомлення Продавця або Автора та без пояснення причин.

12.9. Ви, Продавець або Автор, згідні отримувати інформаційні смс та/або емейл повідомлення від адміністрації Сайту.

12.10. Ви, Продавець або Автор, підтверджуєте свою згоду на обробку персональних даних: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення), використання, передачу, блокування, знищення (персональних даних).

12.11. Термін дії Вашої, Продавця або Автора, згоди є необмеженим. 

12.12. На Сайті заборонено публікувати оголошення, що містять:


- інформацію, що порушує закони України;


- протизаконний, аморальний, образливий, або шахрайський текст або графічний зміст;


- не відповідність або часткову не відповідність розділу сервісу оголошень;


- більше одного пункту пропозиції послуги чи товару, або оголошення загального характеру; 


- в тексті оголошення (за винятком спеціальних полів) або доданих фото, телефон, e-mail, інтернет посилання, або інші контактні дані;


- одинакові оголошення;


- яким не-будь чином порушують авторські права, або права на торгові марки;


12.13. Оголошення, що порушують дані Правила публікації видалятимуться без попередження.

 

13. ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ  

13.1. Сайт надає добросовісним Продавцям або Авторам право розміщувати (публікувати) 100 (сто) безкоштовних оголошень у бажаних категоріях. Усі наступні оголошення є платними. Вартість розміщення (публікації) оголошення залежить від термінів публікації на Веб-сайті і відображається у відповідному полі при подачі оголошення.

13.2. Подаючи оголошення на Сайті, Продавець або Автор самостійно визначає терміни розміщення (публікації)  оголошень та підтверджує ознайомлення із Договором публічної оферти.

13.3. Оплата за розміщення (публікацію) платного оголошення на  Сайті, здійснюється автоматично шляхом списання визначеної суми коштів із особистого балансу Продавця або Автора.

13.4. Продавець або Автор, після реєстрації на Сайті та закінченні доступних до використання  безкоштовних оголошень має можливість поповнити особистий баланс на визначену ним суму шляхом вибраного методу оплати через зовнішню систему онлайн-платежів *Інтеркаса* (ТОВ Інтеграційна Компанія).

13.5. Продавець або Автор, після розміщення оголошення на Сайті, для привертання уваги, до розміщеного оголошення, необмеженого кола осіб, має можливість отримати наступні оплачувані послуги:

-  виділення кольором - виділення кольором у списку оголошень відповідної категорії

-  підняття вгору - підняття на перші позиції у списку оголошень відповідної категорії

-  тор зона - випадкове відображення оголошення на головній сторінці та у всіх категоріях оголошень

платне оголошення - відображення оголошення у обраній категорії оголошень Сайту

рекламний банер - відображення оголошення у вибраних сторінках Сайту

13.6. Вартість оплачуваних послуг на Сайті відображається у відповідному полі при замовленні Продавцем або Автором послуг чи послуги. 

13.7. Адміністрація Сайту має право змінювати вартість розміщення оголошення, а також вартість оплачуваних послуг без попереднього повідомлення Продавця або Автора. 

13.8. Невикористані кошти на особистому балансі Продавця або Автора, повертаються йому на протязі 5 (п'яти) банківських днів після надсилання запиту адміністрації Сайту на повернення грошей у довільній формі через контактну форму Зворотній звязок, розміщену на Веб-сайті https://uamoto.com

13.6. Комісія за повернення коштів із особистого балансу Користувача-продавця цілком і повністю накладається на отримувача коштів та залежить від умов банківського оператора або платіжної системи.

 

Адміністрація Веб-сайту  https://uamoto.com

X Для зручності та економії трафіку встановіть додаток: